بيشه‌گاه ایته جه گيلانˇ رۊستايان، سۊماسرا شأرستانˇ مرکزي بخش ؤ ضيابرˇ دهستانˇ توابع جه ایسه.

بيشه‌گاه
کۊللي ايطلاعات
کشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانسۊماسرا شأرستان
بخشمرکزي بخش
دهستانضيابرˇ دهستان
مردۊم
جمعيت۲۷۰ نفر (۱۳۹۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
رۊستا ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

جمعيت دچينواچين

براساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سر ايشماردن، أ رۊستا جمعيت ۳۴۹ نفر (۷۹خانوار) بۊ.[۱]

سربس دچينواچين

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}