أصلي منؤ واگۊدن
اشلسويگ-هولشتاین پرچم
اشلسویگ-هولشتاین
Schleswig-Holstein
رسمي نام اشلسویگ-هولشتاین
کشور آلمان Flag of Germany.svg
ايالت اشلسویگ-هولشتاین
مردوم/جوغرافی
جمعیت ۲،۸۳۵،۸۸۶
زوان آلماني زوؤن
شهرؤن
مرکز: کیل، أ ایالت ۳۵ته شهر دره


اشلسویگ-هولشتاین (به آلمانی زوؤن: Schleswig-Holstein) ايتأ جه شانزده ایالات آلمان ايسه. أ ایالت مرکز و پيله‌ترین شهر، شهر کیل ايسه.[۱]

فرهنگدچينواچين

 
ايتأ هوايي تاتايي جه قلعه گلوکسبورگ کي ايتأ کاخ-مۊزه‌ شهر گلوکسبورگ، ایالت اشلسویگ-هولشتاین ‌مئن ايسه.

ایالت اشلسویگ-هولشتاین فرهنگ ترکيبي جه فرهنگان آلماني و دانمارکي ايسه و أ ایالت مئن ۵۰ هزار نفر ماري زوان دانمارکي ايسه.

مۊهم شهرؤندچينواچين

  • هیربد فروزان، تاریخ سیاسی-اجتماعی اروپا، صفحه 115.