اؤشيان ٚ دهستان

اؤشيانˇ دهستان ايته جه گيلانˇ دهستانان، چابۊکسرˇ بخش ؤ رۊدسرˇ شأرستان مئن ايسه.

جمعيتویرایش

بر اساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، أ دهستانˇ جمعيت ۱۱،۲۶۹ نفر (۳،۲۱۶ خانوار) ايسه.[۱]

اؤشيانˇ دهستانˇ رۊستایانویرایش

سربسویرایش

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}