گاليکش ٚ شأرستان، ايته جه گۊلستان ٚ اۊستان ٚ شأرستانان ايسه. أ شأرستان ٚ مرکز ني گاليکش ٚ شأر ايسه. گاليکش پيشتر مينۊدشت ٚ شأرستان ٚ شين بۊ کي ۱۳۸۹ شمسي سال ٚ جه خؤره سيوا بۊبؤسته.

گاليکش ٚ شأرستان
ايته تاتايي گاليکش ٚ شأرستان ٚ جه
ايته تاتايي گاليکش ٚ شأرستان ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگۊلستان
بخشانمرکزي بخش، لؤوه بخش
شأرانگاليکش، صادق‌آباد
رسمي نامگاليکش ٚ شأرستان
مردۊم
جمعيت۶۳,۱۷۳ نفر (۱۳۹۵)
مذهبشيعه
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۷

کيشوري تخسيمان دچينواچين

جمعيت دچينواچين

براساس ۱۳۹۵ سال ٚ سرايشماردن، گاليکش ٚ شأرستان ٚ جمعيت ۲۴۱,۷۰۰ نفر (۱۸,۷۲۱ خانوار) بۊ.[۱]

سربس دچينواچين

  1. {یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://www.sci.org.ir/SitePages/report_90/koli/population_report.aspx |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ (جدول جمعیت و خانوار) | ناشر = مرکز آمار ایران |تاریخ = |تاریخ بازبینی=۵ مه ۲۰۱۳}}