چوچار(به فارسی:مارمولک)یِته حیوان در شاخه طنابداران هیسه.

آرایه شناسیویرایش

فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

بالارده: چهاراندامان

رده: سوسماریان

راسته: پولک‌داران

سربسویرایش

  • Sauropsida
  • Squamata
  • Tetrapoda