پولند بال یا کانتری بال ایته یوزر بستّه اینترنتی میم ایسه کی آلمونی ایمجبورد جی 2009 سال نیمه دوووم مین نشات بیته. ای میم خیلی آنلاین کامیکون مین بمه، و یک ته شخصیت کروی نوشون ده نه کی شکسته انگلیسی حرف زنه و میلی تعصوبات و جهونی روابیط مسخره کونه.

User-generated representation of Polandball.


Themesویرایش

 
یک ته پولند بال بایرن وسی.

پولندبال لهیستون هواپیمای سوقوط بود کی ایشون رییس جمهوره بکوشته.

بعضیشون از ای نشات گینن کی روسیه تینه بوشون فضا ولی لهیستون منه.

باقی کیشورونویرایش

 
بریتانیایی روش

External linksویرایش

قالب:Commonscat