سی ام ایسفند

(مسير عوضاؤدن ويشک أجي)

۳۰ ایسفند معمولا برابر با روز ویشک تقویم گیلکی است.

ایسفند
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ (۳۰)  
هجری‌ شمسی ماهان

ایتفاقان دچينواچين

تولدان دچينواچين

مرگان دچينواچين

بیرون پیوندان دچينواچين

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند