میلجه(به فارسی:گنجشک) یِته پرنده در رده گنجشک سانان هیسه که در جاهای گوناگون جهان یافت بونه.

میلجه
میلجه
آرایه شناسیدچينواچين

فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

رده: پرندگان

راسته: گنجشک‌سانان

زیرراسته: مرغان آوازخوان

تیره: گنجشکیان

سربسدچينواچين