ماکو

جمعیت دچينواچين

اي شهر جمعیت ۴۶،۵۰۰نفر ایسه.

زوان دچينواچين

اي شهرˇ أهالي آذربايجاني گب زئنن.

دئنی جیگان دچينواچين

باغچه جوق کاخ موزه ، بش گؤز پل ، کلاه فرنگی عمارت ، زور زور کلیسا ، صفرقلی خان بیات خانه.