ماکو

جمعیتدچينواچين

اي شهر جمعیت ۴۶،۵۰۰نفر ایسه.

زواندچينواچين

اي شهرˇ أهالي آذربايجاني گب زئنن.

دئنی جیگاندچينواچين

باغچه جوق کاخ موزه ، بش گؤز پل ، کلاه فرنگی عمارت ، زور زور کلیسا ، صفرقلی خان بیات خانه.