ماکو

جمعیتویرایش

اي شهر جمعیت ۴۶،۵۰۰نفر ایسه.

زوانویرایش

اي شهرˇ أهالي آذربايجاني گب زئنن.

دئنی جیگانویرایش

باغچه جوق کاخ موزه ، بش گؤز پل ، کلاه فرنگی عمارت ، زور زور کلیسا ، صفرقلی خان بیات خانه.