قلعه‌گردن (تۊنکابؤن)


قلعه‌گردن ایته جه مازندران ٚ رۊستايان، تۊنکابؤن ٚ شأرستان ٚ خۊرۊم‌آباد ٚ بخش ؤ بلده دهستان ٚ توابع جه ایسه.

قلعه‌گردن
کۊللي ايطلاعات
کشورايران
اۊستانمازندران
شأرستانتۊنکابؤن
بخشخۊرۊم‌آباد
دهستانبلده
مردۊم
جمعيت۱,۱۳۸ نفر (۱۳۹۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
رۊستا ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۱

جمعيت دچينواچين

براساس ۱۳۹۵ سال ٚ سر ايشماردن، أ رۊستا جمعيت ۱,۱۳۸ نفر (۴۵۹خانوار) بۊ.[۱]

سربس دچينواچين

  1. {یادکرد وب |نویسنده= |کد زبان= |تاریخ= |وبگاه= |نشانی=https://www.amar.org.ir/سرشماری-عمومی-نفوس-و-مسکن/نتایج-سرشماری/جمعیت-به-تفکیک-تقسیمات-کشوری-سال-1395 |عنوان= تعداد خانوار و جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ |ناشر=مرکز آمار ایران}}