سينگاپۊر رسمي جۊر ئبه سينگاپۊر ٚ جؤمۊري يته کيشور هيسه گه استوا خط ٚ کليسا ؤ آسيا خۊرتأوي نسا مئن نيأ، سينگاپۊر يته ثيروتمند ؤ پيشأکته ٚ کيشور هيسه گه جهان ٚ پۊرتؤسئه کيشورؤن ٚ رچ ٚ مئن قرار گيره. اي کيشور ٚ همسادئن تينار مالزي ؤ أندؤنزي هيسن. [۱]

سينگاپۊرˇ فدرالˇ جۊمۊري بارام

دابؤن ؤ زوؤنویرایش

اي کيشور ٚ مئن سۊته زوؤن يني اينگيليسي، مالايي، چيني ؤ تاميل رسميت دأرن ولي اي کيشور ٚ مئن حدۊدا ۲۰ ته زوؤن نيأ گه مردۊم اۊشؤن ٚ أمرأ تکلم کۊنن. سينگاپۊر ٚ مئن هممه خأن اينگليسي بيأمۊجن ؤ خۊجيربؤر بلد بؤبؤن.

تاريخویرایش

دين ؤ باورؤنویرایش

اي کيشور ٚ مردۊم ۴۴/۲٪ بۊدايي ؤ تائؤ هيسن، ۱۸/۳٪ مسيحي، ۱۴/۷ مۊسلمؤن، ۵/۱ هندۊ، ۱۷٪ بي دين ؤ ۰/۷٪ أني دئه مذاهب ٚ پيرؤ هيسن.

جۊغرافيویرایش

سنگاپۊر ٚ آو ؤ هوا گرم أ مرطۊب هيسه يؤ ۲۳۴۰ میلي‌‌ميتر سالؤنه وارش دأره.

سربسویرایش