سالات (به فرانسه: Salade) یه نه غذا ایسه که قبل از غذا به عنوان پیش‌غذا، بعد از اصلی غذا به عنوان یه ته سوا غذا، اصلی غذای همرا، یا خو به عنوان یه ته وعده غذای اصلی مصرف بوبوسه.

Salad platter02.jpg

واژه (Salade) فرانسه ایسه

خارجی لینکاندچينواچين


انواع سالاددچينواچين