خمسه(به فارسي:سهره جنگلي) یِته پرنده زیبا و خوش آواز در راسته میلجه سانان هیسه که گیلانˇ مئن و جا های جنگلی میئن زندگی کونه.

خمسه
آرایه شناسیویرایش

فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

رده: پرندگان

راسته: گنجشک‌سانان

تیره: سهره‌ایان

سرده: سهره‌های جنگلی

سربسویرایش