فهرست برنامه‌های کاربردی OAuth

مرور برنامه‌های کاربردی OAuth
نام برنامه کاربردی
SWViewer
نسخهٔ مصرف‌کننده
1.4
نسخهٔ پروتکل OAuth
OAuth 1.0a
ناشر
Iluvatar
وضعیت
تأییدشده
توضیحات
App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewer
پروژه‌های قابل اجرا
همه پروژه‌ها در این وب‌گاه
نشانی پاسخ OAuth
https://swviewer.toolforge.org/php/oauth.php
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
نه
اعطاهای اجرا شدنی
  • انجام فعالیت‌های حجم بالا
ویرایش با حجم بالا
  • تعامل با صفحه‌ها
ویرایش صفحه‌های موجود؛ ایجاد، ویرایش و انتقال صفحه‌ها
  • انجام اقدامات مدیریتی
واگردانی تغییرات صفحه‌ها