قالب:Mbox - زبان‌های دیگر

قالب:Mbox در ۱۸۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قالب:Mbox وگرد.

زبان‌ها