شمبه - زبان‌های دیگر

شمبه در ۲۲۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شمبه وگرد.

زبان‌ها