خۊرتاوي آذرباىجان ٚ اۊستان: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
[[شمس تبریزی]].
 
==خۊرتاوي آذرباىجان ٚ دئني جيگایان==
 
[[پرونده:tab1.jpg|left|thumb|تبریز شهرداری میدان ]]
۴٬۵۶۶

ویرایش