چارلز ديکنز: نۊسخه'نˇ تؤفير

۲٬۰۴۲ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
پيله تر گۊدن
Dokkōdō (گب | ياوري‌ئن)
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
پارسا۱۲۳؟. (گب | ياوري‌ئن)
پيله تر گۊدن
رچ ۷:
| birth_place = پؤرتسمؤث، [[انگلستان|اينگيليس]]
| residence = اينگيليس
| occupation = نيويسنده،نيۊيشتنکس، رۊزنامه‌نگار ؤ رؤمان نيويس
| citizenship =
| years active =
رچ ۱۷:
}}
 
'''چارلز جان هۊفام ديکنز'''([[اينگيليسي زوؤن|اينگيليسي]]<nowiki/> مئن:Charles John Huffam Dickens) از پيلاپيله ترين اينگيليسي نيويشتنکسان بؤ کهکي سال ۱۸۱۲ مئن به دۊنيا بۊمأ ۊ سال ۱۸۷۰ ميئن درگؤذشت.چارلز ديکنز خۊ زينديگي ميئن خئلي محبۊيت به دس بيأرده ۊ از أنه مرۊفمعرۊف ترين آثارآثاران ''دیۊید کاپرفیلد''، ''پيله آرزۊان''، ''الیۊر تۊيست'' و ''داستان دۊ شهر''دۊشئرˇ داستؤنˇ ره شأنه نؤم بردنبؤردن.
 
== زينديگي نؤمه ==
 
=== زأکي ؤ نؤجؤواني ===
چارلز ۷ فۊريه ۱۸۱۲ لندپۊرتˇ مئن چئه بؤبؤ،جان ديکنز أنه پئر بؤ کي دريأئي نيرؤ ميأن کارگۊد،چارلزˇ پئر يته بئديکاري جؤر بيأرد ؤ أنه کار جايي بأرسه کي مجبۊر بؤبؤ زيندان بۊشه.چۊنکي چارلزˇ پئر زيندان بؤشؤبؤ چارلز هي خاطرˇ وأسي مجبور بؤبؤ کي ۱۱سالگي جي کار بؤنه،چارلز تا اۊ زمت کي پئر زيندان جي آزادابؤن کار گود تا أنکي پئر آزادابؤ ؤ چارلز بؤتۊنست هأنده مدرسه بؤشؤن.
 
=== رۊزنؤمه نيگاري ؤ ايجتيمائي فعالتؤن ===
چارلز مدرسه' کي تمأنأگۊد يته ويکالتي دفترˇ مئن کار هأگيت ؤ اۊيندر کار گۊد پس از مؤدتي چارلز تصميم بگيت رۊزنؤمه نيگار وأکه ۊ بؤيؤ،چارلز کم کمه خۊ علاقه' دؤنبال بؤشؤ ؤ علاۊه بر رۊزنؤمهˇ مئن وانيۊيشتن رؤمان نيۊيسئم آغازاگۊد ۊ أنه رؤمانان حئلي معروفابۊ از جۊمله:ديۊيد کاپرفيلد،دؤ شئرˇ داستؤن،اليۊر تۊيست،کيريسمسˇ سؤرۊد،پيله آرؤزؤن.
 
=== ازديۊاج ===
چارلز سال ۱۸۳۶ مئن کاترين هۊگاتˇ أمرأ ازديۊاج بؤگؤد ؤ أشان،ده ته زأک بئردأن.ولي بعد ها کأسأن جي جؤدا بؤبۊستن.
 
== مۊردن ==
چارلز خؤندنˇ عأشق بؤ ۊ أندي کي کيتاب خؤندˇ نأبؤ شؤۊؤن نؤخؤت ؤ أنه خؤندˇ نأبؤ با أنکي پيزيشکان أنه هؤشدار بدأن کي خأن ويشتر ايستراحت بؤني،چارلز گۊش ندأنأبؤ ۊ خؤندنˇ ره ايدامه دأ تا أنکي أنه جيسم برمسه.أنه مۊردنˇ عيلتم ديلˇ سيکته يؤ.
 
== وابسته جستاران ==
۲۴۰

ویرایش