شيعه: نۊسخه'نˇ تؤفير

۱٬۴۷۱ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
[[File:Hadith Ali.svg|thumb|حدیثیپيامبرˇ از پیامبر اسلامحديث به خطخطˇ ثلث. «زیّنوا مجالسکم بذکر علی‌بن‌ابی‌طالب: مجالسشيمي خودکؤگه'نه راعلي بايادˇ یادأمرأ علی‌بن‌ابی‌طالبتزئين زینت دهیدبکۊنيناثر استاد احمدأحمد عبدالرضایی،عبدالرضايي خوشنویسأثر.]]
'''شيعه''' [[ايسلام]]ˇ دؤوؤمي پيلله ترين مذهب به لحاظˇ پيرؤ ايسه. شيعه؛ "علي شيعه" کۊتابۊبۊ کلمه'ى گه به معنيˇ [[علي بن أبي‌طالب]] (شيعيانˇ أولي ايمام)ˇ پيرؤ ايسه. شیعیان بینشيعيان ۱۰ تا ۲۰ درصددرصدˇ ازجهانˇ کلمۊسلمانؤن جمعیتؤ [[مسلمانان]]۳۸ جهاندرصدˇ وميئن-خۊرتؤˇ ۳۸مۊسلمانؤنˇ درصدجمعيته جمعیتتشکيل مسلماناندئنن. شيعه أصلي جرگه'نه '''شيعه ايماميه (أثني عشري/دوازده ايمامي/جعفري)''' ؤ '''شيعه ايسماعيليه''' ؤ '''شيعه زيدي''' تشکيل دئنن.<ref>Tabataba'i (1979), p. 76</ref><ref>God's rule: the politics of world religions - Page 146, Jacob Neusner - 2003</ref><ref>[[خاورمیانه]https://www.britannica.com/topic/Shiite Shīʿite]، رابريتانيکا تشکیلدانشنامه.</ref><ref>"Esposito, می‌دهندJohn. "What Everyone Needs to Know about Islam" Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-515713-0. p.40</ref>
همته شيعيانˇ اعتقادات خالي [[علي بن أبي‌طالب]]ˇ جانشيني (به عۊنوانˇ ايمام) [[محمد]]ˇ پسي سر اشتراک دأنه.
هر چند در طول تاریخ شیعه به شاخه‌های متعدد تقسیم شد، اما امروزه تنها سه دسته اصلی [[شیعه دوازده‌امامی]]، [[شیعه اسماعیلی]] و [[شیعه زیدی]] وجود دارد.
== شيعيانˇ دوازده‌ته ايمام ==
<ref>Tabataba'i (1979), p. 76</ref>
شيعيان أکثرا دوازده ايمامي ايسن ؤ ايشؤنˇ ايمامؤنˇ نؤم به ترتيبˇ ايمامت ايطؤره:<ref>الشهرستانی، الملل والنحل: ج۱ ص۱۷۳. ناشر: دارالمعرفة ـ بیروت.</ref>
<ref>God's rule: the politics of world religions - Page 146, Jacob Neusner - 2003</ref>
<ref>[https://www.britannica.com/topic/Shiite Shīʿite]، بريتانيکا دانشنامه.</ref>
<ref>"Esposito, John. "What Everyone Needs to Know about Islam" Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-515713-0. p.40</ref> امامیه یا [[شیعه دوازده‌امامی]] بزرگترین شاخه شیعه می‌باشد و اغلب اصطلاح شیعه به طور پیش فرض برای آن به کار می‌رود. مذهب شیعه مبتنی بر تفسیری از [[قرآن]] و [[سنت]] محمد می‌باشد که از طریق [[امامان]] شیعه بیان و تعلیم شده است.
 
وجه مشترک اعتقادات تمام شیعیان، باور به انتصاب [[علی بن ابیطالب]] برای [[جانشینی محمد|جانشینی]] [[محمد]]، [[پیامبر اسلام]]، و امامت پس از وی از سوی [[خداوند]] است. شیعیان معتقدند فقط خداست که می‌تواند شخصی را برای حفظ اسلام، تعلیم شریعت و رهبری [[امت]] به عنوان امام نصب نماید.
== امامان شیعیان دوازده امامی ==
اکثریت شیعه، را شیعه [[شیعه دوازده‌امامی|امامیه]] یا [[شیعه دوازده‌امامی|اثنی‌عشری]] (دوازده امامی) تشکیل می‌دهد، از آن جا که آنان جانشینان [[پیامبر اسلام]] را ۱۲ نفر می‌دانند، اثنا عشریه (دوازده امامی) نامیده شده‌اند.<ref>الشهرستانی، الملل والنحل: ج۱ ص۱۷۳. ناشر: دارالمعرفة ـ بیروت.</ref>
 
نام و خصوصیات امامان دوازده‌گانه در احادیثی که از پیامبر اسلام روایت شده، بیان گردیده‌است. آنان عبارتند از:
# [[علي بن أبي‌طالب|علي بن أبي‌طالب (أميرالمؤمنين)]]
# [[حسن بن علي|حسن بن علي (حسن مجتبي)]]
<center>
<gallery>
Image:Memphis AlRasool.JPG|مرکزممفيسˇ اسلامیشيعيان شیعیانپاگه شهرتنسي [[ممفیس]] در [[تنسی]]ميئن.<ref>[http://www.alrasoolcenter.org/ Web Page Under Construction<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
Image:IEC Houston facade.JPG|مرکزشيعيانˇ تعلیماتايسلامي اسلامیتعليماتˇ شیعیانمرکز (مدرسهرانمايي راهنماییؤ ودبيرستانˇ دبیرستانمدرسه) درهيؤستؤنˇ [[هیوستون]]،ميئن، [[تگزاس]].<ref>[http://www.iec-houston.org/ Islamic Education Center of Houston، Texas. Learn about Islam and Muslims]</ref>
Image:Kerbela Hussein Moschee.jpg|أربعين، کربلا ميئن
File:Islamic Center America.jpg|[[مرکزآمريکا اسلامی آمریکا]]، بزرگترینايسلامي مرکز اسلامی تشیع در آمریکا
File:Al-Kadhimiya Mosque, Kadhmain Shrine.jpg|[[حرم کاظمین]]کاظمينˇ آرامگاهحرم؛ [[موسیمۊسي کاظم]] وؤ [[محمد تقیبن علي]] از [[امامان شیعه]]گۊر
</gallery>
</center>
۱٬۲۱۰

ویرایش