فمنيسم: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
{{کار}}
[[پرونده:Femen 1.jpg|فمنيسم|thumb]]
[[پرونده:Woman-power_emblem.svg|بندانگشتی|چپ]]
'''فمنيسم''' ([[اينگيليسي]]: Feminism) ايته هنشره اۊ جۊمبشأن ؤ ايدئؤلؤژيأنˇ جا کي ايته مؤشترکˇ هدفأ همرسأني کۊنه: سياسي ؤ اقتصادي ؤ فرهنگي ؤ شخصي ؤ اجتماعي حۊقۊقˇ ميان، زناکانˇ رئه برابريه تعريف کۊدن ؤ بنا نهأن ؤ فأرسئن.<ref> Hawkesworth, M.E. (2006). Globalization and Feminist Activism. Rowman & Littlefield. pp. 25–27. </ref> <ref>Beasley, Chris. (1999). What is Feminism?. New York: Sage. pp. 3–11.</ref>أن شاملˇ ايته کۊنش برای برقرار کۊدنˇ مۊساوي فۊرصتأن زنأنˇ رئه، آمۊزش ؤ استخدامˇ مئن ايسه. ايته '''فمنيست''' جه حۊقۊق ؤ برابريˇ زنأن حماىت کۊنه.<ref>hooks, bell. (2000). Feminism is for Everybody: Passionate Politics. Pluto Press</ref>
 
بعضي جه فمنيسمˇ فؤرمأن براي خالي در نظر گيفتنˇ دۊرنماي [زن]ˇ سيفيدپۊست ؤ وسطي طبقه ؤ تحصيل بۊکۊده، نقد بۊبؤسته‌ئيد، کي أن مۊنجر به ايجادˇ فؤرمأنˇ خاصˇ نژادشناسانه ىا چند-فرهنگي بۊبؤست.<ref>Weedon, Chris (2002).http://www.genderforum.org/issues/genderealisations/key-issues-in-postcolonial-feminism-a-western-perspective/Gender Forum (1).</ref>
 
 
 
 
 
==سربس==
۲۷

ویرایش