کارگير:خۊدا بدأشت: نۊسخه'نˇ تؤفير

صفحه‌ای تازه حاوی «سلام سهیل هیسم. گیلکی نویسئه دوس دأرم، این نی می وبلاگه [http://baxsad.blog.ir/ بخساد]» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «سلام سهیل هیسم. گیلکی نویسئه دوس دأرم، این نی می وبلاگه [http://baxsad.blog.ir/ بخساد]» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۴۸۱

ویرایش