تفليس (گؤرجي مئن: თბილისი، "تبيليسی") ىکته شأره گؤرجستان ٚ مئن؛ اي شأر، گؤرجستان ٚ مرکزه.

تفلیس
Map
نام
رسمي نام
თბილისი (گؤرجي) ویرایش مقدار در Wikidata
محلي نام
თბილისი (گؤرجي) ویرایش مقدار در Wikidata
تاريخ
تأسيس ٚ زمات
۰۴۵۵ ویرایش مقدار در Wikidata
ايداري تخسيمان
کيشور
گرجستان (fa) ترجمه[۱] (۱۹۹۱ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
جؤرتر تخسيمان
مرکز
حۊکۊمت
شأردار/فرماندار
کاخا کالادزه (fa) ترجمه (۲۰۱۷ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي باره
پيلئکي
۷۲۰ km² ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
جمعيت
۱٬۱۱۸٬۰۳۵ (سرشماری (fa) ترجمه) ویرایش مقدار در Wikidata
جۊزئي ايطلاعات
رسمي زوان
پؤستي کؤد
0100–0199 ویرایش مقدار در Wikidata
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره
(32) ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي کؤد
611716[۲] — 611717 ویرایش مقدار در Wikidata
ایزو 3166
GE-TB[۳] ویرایش مقدار در Wikidata
وبجيگا
tbilisi.gov.ge (زبان گرجی (fa) ترجمه) ویرایش مقدار در Wikidata

تاتايي‌ئن

دچينواچين

<

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ذکر شده در: سرور تحت شبکه نام‌های جغرافیایی. تاریخ انتشار: ۱۱ جۊن ۲۰۱۸. شناسه اطلاعات مکانی: -2330077.
  2. ذکر شده در: جئونیمز. زبان اثر یا نام: اينگيليسي زوان. تاریخ انتشار: ۲۰۰۵.
  3. ذکر شده در: موزیک‌برینز. زبان اثر یا نام: اينگيليسي زوان. ناشر: بنیاد متابرینز.