نوزدهم فروردین

(مسير عوضاؤدن ۴ پنجیک أجي)
فروردین
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
هجری‌ شمسی ماهان


نوزدیه فروردین خورشیدی موساویˇ با 4 پنجیکˇ گالشی تقویم .


پنجیک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵  
گالشی ماهان

19 فروردین - ایران تقویم رسمی مین آغاز سال جا 19 روز ردا بو و به اونه تومانا بستن ۳46 روز (سال عادی مین) یا 345 روز (سال کبیسه مین) بمانسته.

ایتفاقانویرایش

تولدانویرایش

مرگانویرایش

بیرون پیوندانویرایش

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند