گب:Zist şənäsi

افزودن مبحث
بحثی در این صفحه وجود ندارد.

salam. jaaleb boo. tabrik gam ti avali matlabe.gile wikie xosh baamoyi --Saaraa 23:04, 3 April 2007 (UTC)

بازگشت به صفحهٔ «Zist şənäsi».