نؤخاله أکبري

(مسير عوضاؤدن نوخاله أجي)

نؤخاله أکبري ایته جه گيلانˇ رۊستايان، سۊماسرا شأرستان ؤ تؤلمˇ بخش ؤ هندخاله دهستانˇ توابع جه ایسه.

جمعيتویرایش

براساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سر ايشماردن، أ رۊستا جمعيت ۲٬۳۹۳ نفر (۶۲۵خانوار) بۊ.[۱]

سربسویرایش

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}