کاکرود ایسم ایته جی روستاهان اشکور سفلی دهستان ،رودسر شهرستان رحیم اباد بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران. کاکرود با حدو 100 خانوار ، جمعیتی در حدود 500 نفر داره که برخی از ساکنین در شش ماه دوم سال به شهرهای نزدیک کوج کنن. یکی از شهرهایی که بیشتر از بقیه از قدیم الایام مورد توجه کاکرودیها به، نوشهر تو استان مازندرانه. مهمترین شغل مردم کاکرود کشاورزی هیسه و باغداری.محصول اصلی کاکرود فندق و گردو و همچنین گل گاو زبانه.برای اطلاعات بیشتر از کاکرود یه سری به سایتش هم بزنینwww.kakroud.com و وبلاگ kakroud.blogspot.com

کاکرود ایسمه ایته روستا ایسه سمام دهستان مئن ، املش شهرستان جی اوستان گیلان.
اشکور سفلی دهستان روستاهان

اغوزبن كندسر، سجيران، شوك، گره گوابر، نيلو، كاكرود، ليما روستا، خراسان پشته، عزت آباد شرمدشت، زياز، جيركل، هلوبن دره، طولای بالا، بالالام بشكست، رزه گردن، ميلاش، عزت آباد ، ديورود، لام بشكست پائين، مازی بن، پرچ كوه، زورزمه، ليماگوابر، طولای پايين، ليماچال، تواسانكش، گرمابدشت، كلايه پهلو، چلمانرود، رودبارك، ميان لنگه، كيارمش، سليمان چپر، سلجه، اسيابدره، ابدوچال، ترپو، نيلوپرده سر، سياه كشان، رياب، سنگ بنگ، نركی، چمتوكش، چشان، فكش، پرامكوه.

رودسر شهرستان رحیم اباد بخش دهستانان

اشکور سفلی دهستان • سیارستاق ییلاقی دهستان • رحیم اباد دهستان • شوئیل دهستان

سمام دهستان روستاهان

موسی كلايه، لرود، ملكوت روستا، مربوبويه، كلامرود، گورج، سياه خولك، امام روستا ، كاكرود، شيه، سياه استخر، سياهكوه، زهون بره، كشمش روستا ، اسك، كاغذی، شيرچاك.


گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن آستارا | أسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | ديلمان | شفت | سۊماسرا | هشتپر | رزوندي (رضوانشهر) | پره سر | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | خۊمام | خۊشکبجار | لشتˇ نشا | کۊچي أسبان | کياشأر | رۊبار | رستم آباد | تۊتکابؤن | مانگيل | لؤشان | بره‌سر | جيرينديه
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه