غلامرضا باغ ایسم ایته جی روستاهان چاپارخانه دهستان ،رشت شهرستان خومام بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.
چاپارخانه دهستان ٚ رۊستایان

چاپارخانه روستا، گورابجير، پشتسان گورابجير، شيجان، شیجان ٚ تۊک ٚ سر، شیجان ٚ دهنه سر، شیجان ٚ راسته کنار، شیجان ٚ ميان محله، جفرود بالا، تازه آباد صدر، تنبل محله، زيرده، غلامرضا باغ، فتاتو، فشتكه

خۊمام ٚ شأرستان ٚ دهستانان

چاپارخانه دهستان، کته سر ٚ دهستان، اشکيک ٚ دهستان، فرشکي دهستان

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه