شهرستان ارومیه

آذربایجان غربی

ارومیه شهرستان ایته جه شهرستانان آذربایجان غربی اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم شهر ارومیه ایسه.


کیشوری تقسیمانویرایش

  • بخش مرکزی دهستانان
  • بخش انزل دهستانان
  • بخش سیلوانه دهستانان
  • بخش صومای برادوست دهستانان
  • بخش نازلو دهستانان

ارومیه دئنی جیگانویرایش

ارومیه دریاچه

ارومیه دریاچه، مارمیشو دریاچه، خوشاکو اسکی پیست، شیخ تپه پارک جنگلی، سه گنبد جیگا، مسجید جامع، مارسر گیز کلیسا، ننه مریم کلیسا، ارومیه موزه.

جیر نیویسویرایش

آذربایجان غربی اوستانداری

آذربایجان غربی (اوستان)

آذربایجان غربی (اوستان)

مرکز ارومیه
شهرستانان

ارومیه | اشنویه | بوکان | پیرانشهر | تکاب | چالدران | خوی | سردشت | سلماس | شاهین‌دژ | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده

شهرون

ارومیه | اشنویه | آواجیق | ایواوغلی | باروق | بازرگان | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تازه ‌شهر | تکاب | چهاربرج | خوی | ربط | سردشت | سرو | سلماس | سیلوانه | سیمینه | سیه‌ چشمه | شاهین ‌دژ | شوط | فیرورق | قره‌ ضیاء الدین | قوشچی | کشاورز | گردکشانه | ماکو | محمدیار | محمودآباد | مهاباد | میاندوآب | میرآباد | نالوس | نقده | نوشین ‌شهر 

دئنی جیگان

شلماش آبشار  | خوی بازار  | قطور پل  | خوشاکو پیست اسکی  | حسنلو تپه  | تخت سلیمان | فرهاد دخمه سنگی  | ارومیه دریاچه  | بسطام دژ  | زرینه ‌رود سد  | سهولان غار  | فخریگاه غار  | فقرگاه | قره‌ کلیسا | باغچه‌ جوق کاخ و موزه  | کله‌ شین کتیبه  | ننه ‌مریم کلیسای  | بند گردشگاه  | سیر گردشگاه  | سردار مسجد  | ارومیه موزه