قالب:Flagicon - زبان‌های دیگر

قالب:Flagicon در ۱۸۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قالب:Flagicon وگرد.

زبان‌ها