قالب:موافق - زبان‌های دیگر

قالب:موافق در ۱۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قالب:موافق وگرد.

زبان‌ها