اۊرۊپا - زبان‌های دیگر

اۊرۊپا در ۲۹۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اۊرۊپا وگرد.

زبان‌ها