گۊلشنˇ حمؤم: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
(صفحهٔ جدید: '''ای وانیویس وا به گیلکی ترجومه ببی''' حمام گلشن : اين حمّام در مقابل بقعه چهارپادشاهان و نزديك مسج...)
 
اين حمّام در زمان فتحعليشاه قاجار مرمت و بازسازي شده است. ستونهاي سنگين و طاقهاي جناقي و سربينه و گرمخانه آن حكايت از قدمت بنا دارد. گنبدهاي بزرگ بنا با تركيب بسيار مناسبي بر ستونهاي سنگي يكپارچه استوار است كه با روكشهاي طرح اسليمي آهك بري شده فضاي دلپذير را ايجاد نموده است. مصالح اصلي بنا از آجر و گل آهك و ساروج است.
قسمتي از اين حمّام در سال 1344 در زمان احداث خيابان حافظ (سردار جنگل) تخريب گرديد و سطح زيربناي حمّام قبل از تخريب 738 متر بوده و در حال حاضر مقدار 645 متر مربع از آن باقي مانده است. در زلزله سال 1369 قسمتي از طاق و ستونهاي سنگي باز مانده در حاشيه خيابان را كه مورد بهره برداري نبوده در هم ريخت.
 
 
[[Category:لاجؤنˇ تاریخی و تفریحی جیگه‌ٰن]]
[[Category:لاجؤن]]
[[category:ناقص مقاله‌ئن]]
۵٬۷۰۱

ویرایش