باغ محتشم: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
از قرار معلوم درخت کارین أ پارک و خیابان کئشئن اطراف اون و هتو چاگودن ائیته ساختمان تابستانی که بعدن معروف ببوسته به [[عیمارته کولاه فرنگی]] همه و همه زیر نظر اکبر خان صورت بیگیفته.
 
أ پارک بعد از موردن اکبر خان به صورت ارثیه فارسه به اونه دختر از اون هم به اونه عموپسر فارسه به ئیسمه [[صادق خان اکبر محتشم الملک]] ([[(سردار معتمد)]]) و از أ موقع به بعد او پارک به باغ موحتشم معروفه ببوسته.
 
بعدن در زمان [[پهلوی]] آ پارک به جای بدهیهای مالیاتی به تصرف دولت در بامو و از اون به بعد به صورت پارک عمومیه [[رشت]] مورد استفاده اهالی و مردوم قرار بیگیفته.
 
تو آ سی ساله گذشته هم باساختنه [[اوستانداری]] و [[شهر بازی]] او باغه میئن ، باز هم پارک کوچیکترا بوست که البته تازگیان اوستانداری به ائیته جای دیگر مونتقلا ببوسته و قراره به جای او ساختمان اوستانداری [[کتابخانه ملی]] چاگوده ببه . اخره أ پارک هم ائیته رودخانه نها که قبلنا اونه میئن ماهیگیری گودیدی که امروز به خاطر ان که اب های فاظلاب و اشغالان بیمارستانیه اونه میئن سرریز به کاملن غیر قابله ئیستیفادیه.
 
 
----
{{رشته خوجیر جیگاؤن}}
 
 
[[رده:جوغرافی]]
۳٬۷۹۲

ویرایش