تۊرکيه: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
جؤزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
 
[[فاىل:Flag of Turkey.svg|بندانگشتی|تورکیه بیدوق]]
تورکیه'''تۊرکیه''' ایته کیشور [[آسیا]] مئن ایسه. اینهاین مردومٚ تورکیمردۊم استانبولیاستانبۊلي زوان ٚ أمرأ گب زنن. اینهأ موقعیتکيشور کوشتایکۊشتای آسیایآسیا مئنؤ ایسهخاورمیانه ومئن ازدره خاورمیانهؤ ایسه.این اینهٚ پایتخت آنکارا ایسه.
۴٬۵۶۶

ویرایش