مازندران ٚ اۊستان: نۊسخه'نˇ تؤفير

بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
 
== زوان ==
مازرۊنˇمازرۊن مردۊمˇٚ مردۊم ٚ أصلي زوان [[تبري زوؤن|مازرۊني (تبري)گلکي]] ایسه. کي اۊن-أ مازرۊني یا تبري ايتهني زوان،دۊخانده. کاسپينˇگلکي [[کاسپي زوانان]] ٚ جه ايسه ؤ [[گيلکي]] ؤ [[تالشي]] ؤ تاتيسمناني أمرأ پۊر شباهت درهدأره.<ref>آقاگل‌زاده، فردوس (۱۳۹۵). زبان مازندرانی (طبری) توصیف زبان‌شناختی (تحقیقی میدانی - اطلس زبانی). نشر دانشگاه تربیت مدرس. ص. ۳.</ref>
 
==مازرون ِ نام==
۴٬۵۶۶

ویرایش