اصغر حیدری: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دئني دچينواچينگر دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
 
'''اصغر حیدری''' به سال 1323۱۳۲۳ [[لشت نشا]] شهر مین به دونیا بومو و در دوراندسپاهی دانش(سربازی) در کرمانشاه با نوازندگان بزرگ اویه (مجتبی میرزاده)موسیزین بزرگ،آقای ابراهیم خوش نواخواننده اویه همکاری بوکوده و بعداز سپاهی در دانشگاه پهلوی خو لیسانسا فیگیفت و در [[آموزش و پرورش]] رشت مین استخدام ببو و از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۷ دبیر ادبیات [[فارسی بو]]. با تشویق [[فریدون پوررضا]] به [[موسیقی]] روی بارده و از سال ۱۳۴۵ خو فعالیت هنریه رادیو و تلویزیون ملّی گیلان مین شروع بوگوده .
 
[[دبیرستان]] مین با استاد [[شاپور نیاکان]] که نوازندیه [[ویلن]] بو آشنا ببسته و اونه امرا چند تا [[کنسرت]] اجرا بوگوده . حیدری با راهنمایی پور رضا به رادیو [[رشت]] معرفی ببسته و حدود سی تا [[ترانه]] اجرا بوگوده .
۷۱۶

ویرایش