چارلز ديکنز: نۊسخه'نˇ تؤفير

دچين وچين
بدون خلاصۀ ویرایش
(دچين وچين)
}}
 
'''چارلز جان هۊفام ديکنز''' ([[اينگيليسي زوؤن|اينگيليسي]] مئن: Charles John Huffam Dickens) جه پيله ترين اينگيليسي نيويشتنکسان بؤ گه سال ۱۸۱۲ مئن به دۊنيا بۊمأ ؤ سال ۱۸۷۰ بمۊرده. چارلز ديکنز خۊ زيويش ٚ مئننمئن خئلي محبۊبيت به دس بيأرده ؤ اۊن ٚ مأرۊف آثاران ٚ جي، ''دیوید کاپرفیلد''، ''پيلا ناجئن''، ''الیور تويست'' ؤ دۊ شأرˇ داستؤن-ه شأنئه نؤم بؤردن.
 
== زينديگي نؤمه ==
 
=== زأکي ؤ نؤجۊواني ===
چارلز ۷ فوريه ۱۸۱۲ لندپؤرتˇ مئن چئه بۊبؤ، جان ديکنز اۊن ˇ پئر بؤ گ گٚري نيرۊ مئن کارگۊد، چارلزˇ پئر يته بئديکاري جؤر بيأرد ؤ اۊن ˇ کار جايي ئبه برسه کي مجبۊر بۊبؤ زيندان بۊشئه. چؤنگه چارلزˇ پئر زيندان بۊشؤبؤ مجبور بۊبؤ گه ۱۱ سالگي جي کار بؤنه، چارلز تا اۊ زمت گه پئر زيندان ˇ جي آزادا بؤنبۊن کار گود تا اۊنگه پئر آزادا بؤ يؤ چارلز بؤتۊنس هندئه مدرسه بۊشۊن.
 
== رۊزنؤمه نيگاري ؤ ايجتيمائي فعاليتؤنکۊنشؤن ==
چارلز مدرسه' گه تۊمؤنأ گۊد يته ويکالتي دفترˇ مئن کار هأگيت ؤ اۊيه کار گۊد زماتی دوأرس ؤ چارلز تصميم بگيت رۊزنؤمه نيگار وکه ۊؤ بۊبؤ، چارلز کم کمه خۊ علاقه' دؤمبال بؤشؤ يؤ علاوه بر رۊزنؤمهˇ مئن نيۊيشتن رؤمان نيۊيسئم سرأگيت ؤ اۊن‌ˇ رؤمانان خئلي مأروفا بؤن، ديويد کاپرفيلد، دۊ شأرˇ داستؤن، اليور تويست، کيريسمسˇ سؤرۊد،سؤرۊد پيلهؤ پيلا ناجئن ٚ مۊسؤن.
 
== ازديۊاج ==
 
== مۊردن ==
چارلز خؤندنˇ تۊقامند‌ بؤ يؤ أندي گه کيتاب خؤند، شؤوؤن نۊخؤت ؤ خؤتن ˇ جا خؤند،مطالعه گۊد، با أۊنگهاۊنگه پيجشکؤن أۊناۊن-ه هؤشدار بدأن گه خأن ويشتر ايستراحت بؤني، چارلز گۊش ندأ ؤ خؤندن ئبه ايدامه دأ تا اۊنگه اۊن ٚ جؤن(جسم) ويش جه سادأندازه وأکت. چارلزˇ مۊردنˇ عيلتمعيللت'ني ديلˇ سيکته بؤ.
 
== تيندار ٚ وانويسؤن ==
== وابسته جستاران ==
 
*[[میگل د سرۊانتس|ميگل د سرۊانتس]]
۵۲۵

ویرایش