قزوين ٚ اۊستان: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
جؤز (Aryan80H اوستان قزوینˇ ولگه به قزوينˇ اۊستان مۊنتقل بؤده)
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
قزوين ميئن ۲۵۰۰ هکتار باغستان و باراجين ميئن هم ۱۴۰۰ هکتار بۊستان نأهأ و هنه واٰستي
قزوین سال ۱۳۹۲ توسط ريئيس جۊمهۊر و سازمان حفاظت محيط زيست، شهر پاک ايران نام گۊذاري بۊبۊسته
قزوين ميئن زوانان [[فارسي]]،<ref>{{یادکرد وب|کد زبان=fa|وبگاه=ostan-qz.ir|نشانی=http://ostan-qz.ir/content/ostan/general-content/755/2988|عنوان=فرهنگ و آداب و رسوم {{!}} استانداری قزوین|بازبینی=2018-04-01}}</ref> [[تاتیآذربايجاني زوؤن|آذربایجانی]]، [[گیلکی]] و آذری[[تاتی زوؤن|تاتی]] رایج‌ ايسه.
جه سؤغاتان أ شهر تأنيم به [[پسته]]، [[باقلوا]] و انواع شیریني سۊنتی متنوع مثل باقلوای لوزی، باقلوای پیچ یا گل رز، شیرینی پادرازی، نان نخودی قزوین (شیرینی نخودی)، نان چرخی، نان برنجی (شیرنی برنجی)، نان بادامی قزوین (شیرینی بادامی)، شیرینی اتابکی (شیرینی ولیعهدی)، نان قندی (شیرینی قندی)، نان نازک (نازک پسته‌ای) ايشاره بۊکۊنيم.
کاربر ناشناس