شهرستان ماکو: نۊسخه'نˇ تؤفير

جؤز
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
جؤز
 
'''بخشان'''
 
* ماکو [[بخش مرکزی (ماکو)|بخش مرکزی]]
* [[بخش شوط (ماکو)|شوط بخش ]]
* [[بخش پلدشت (ماکو)|پلدشت بخش ]]
 
 
* شهر [[ماکو]]
* شهر [[بازرگان (شهر)]]
 
* شهر [[شوط]]
 
* شهر [[پلدشت]]
 
 
** [[چایپاسار شمالی دهستان ]]
** [[چایپاسار جنوبی دهستان ]]
 
 
*شوط بخش دهستانان
** [[یولاگلدی دهستان ]]
** [[قره قویون شمالی دهستان ]]
** [[قره قویون جنوبی دهستان ]]
 
 
*پلدشت بخش دهستانان
** [[گچلرات غربی دهستان ]]
** [[گچلرات شرقی دهستان ]]
** [[زنگبار دهستان ]]
** [[چایپاسار شرقی دهستان ]]
 
 
۱

ویرایش