گۊلشنˇ حمؤم: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
جؤز (Pirsharafshah گولشنˇ حمامˇ ولگه به گۊلشنˇ حمؤم مۊنتقل بؤده)
 
'''گۊلشنˇ حمؤم''' بنايي ايسه قاجارˇ زمتˇ شي گه [[لاجؤن]]ˇ ميدؤنˇ محله ميئن ؤ لاجؤن مچيدجامع ؤ چارپادشاهانˇ مچيدˇ جۊلؤ قرار دأنه. اي حمؤم به دستۊر '''سيدحسين کيا''' بيه پيشˇ والي ائحداث بۊبؤ ؤ فتحعليشاهˇ زمتˇ ميئن مرمت ؤ بازسازي بۊبؤ دأميشک چندين‌ته خزينه ؤ حؤضچه دأشت. گۊلشنˇ حمؤم سال ۱۳۳۴ ؤ ۱۴۴۲ شۊماره أمرأ به ثبتˇ سازمانˇ ميراث فرهنگي ؤ گردشگريˇ ايران برسئه. اي بنا أصلي مصالحه سارۊج ؤ آجۊر ؤ گل آهک تشکيل دئنن. سال ۱۳۴۴ ميئن حافظˇ خيابؤن (سردار جنگل)ˇ ائحداثˇ پيشي ۷۳۸ مترمۊربع زيربنا دأشت ولي ائحداثˇ زمت اي بنا تخريب بۊبؤ ؤ اينˇ زيربنا به ۶۴۵ متر مۊربع برسئه. سال ۱۳۶۹ زلزله مؤقع اينˇ سۊتۊنؤن ؤ طاقؤن گه خيابؤنˇ ديمه ميئن بي ايستفاده بۊ بکألسه.
{{گیلکی چاکودن}}
{{گيلان}}
 
[[Categoryجرگه:لاجؤن]]
حمام گلشن :
اين حمّام در مقابل بقعه چهارپادشاهان و نزديك مسجد جامع در محله ميدان قرار دارد. حام گلشن را مي توان يكي از قديميترين حمامهاي گيلان نام برد كه هنوز هم كاربري خود را حفظ نموده است. گفته مي شود به دستور سيد حسين كياء والي بيه پيش لاهيجان در محله ميدان، اين حمام احداث گرديد.
اين حمّام در زمان فتحعليشاه قاجار مرمت و بازسازي شده است. ستونهاي سنگين و طاقهاي جناقي و سربينه و گرمخانه آن حكايت از قدمت بنا دارد. گنبدهاي بزرگ بنا با تركيب بسيار مناسبي بر ستونهاي سنگي يكپارچه استوار است كه با روكشهاي طرح اسليمي آهك بري شده فضاي دلپذير را ايجاد نموده است. مصالح اصلي بنا از آجر و گل آهك و ساروج است.
قسمتي از اين حمّام در سال 1344 در زمان احداث خيابان حافظ (سردار جنگل) تخريب گرديد و سطح زيربناي حمّام قبل از تخريب 738 متر بوده و در حال حاضر مقدار 645 متر مربع از آن باقي مانده است. در زلزله سال 1369 قسمتي از طاق و ستونهاي سنگي باز مانده در حاشيه خيابان را كه مورد بهره برداري نبوده در هم ريخت.
 
 
[[Category:لاجؤنˇ تاریخی و تفریحی جیگه‌ٰن]]
[[Category:لاجؤن]]
[[category:ناقص مقاله‌ئن]]
۱٬۳۳۶

ویرایش