ويکيپديا: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|thumb|ويکيپديا لؤگؤ|alt=Wikipedia-logo-v2.svg]]
[[File:Www.wikipedia.org screenshot 2013.png|thumb|ويکيپديا أصلي سايتˇ نما ۲۰۱۳|alt=Www.wikipedia.org screenshot 2013.png]]
ويکيپديا (به اينگليسي: Wikipedia) يکته چند زوؤنه اينترنتي دانشنامه أزه محتوا أمرأ ايسه که داوطلب کارگيرؤنˇ ايلجارˇ أمرأ نويشته بۊنه ؤ هرکسي گه اينترنت بدأري تؤنه اينˇ وانويسؤنه دچينواچين بکۊني. أ دانشنامه، مردومˇ بۊدؤنسه'نˇ جي چاگۊده بؤستندره ؤ أن یعني أن کي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤنˇ ره بنه. ويکپديا نؤم ترکيبي ايسه ويکي واژه جي به معناى "مۊشارکتي جيگه" ؤ انسيکلؤپديا به معناى "دانشنامه". ويکيپديا هدف انتشار ؤ خلقˇ يکته رهادانشنامه به تمامي زينده زوؤنؤنه.ويکيپديا اينگليسي مؤورخˇ ۱۵ ژانويه ۲۰۰۱ به شکل مۊکمل؛ نؤپديا تخصصي دانشنامه ويسين نويشته بۊبؤ. اينˇ بنأنأنکسؤن "جيمي ولز" ؤ "لري سنگر" ايسن. هسأ ويکيمديا غيرانتفاعي بۊنياد ويکيپديا پؤرؤژهٰ پۊشتيباني کؤنه. اي جيگه أصلي اينترنتي ميزبانؤن (هاستؤن) [[فلؤريدا]] تامپا شهرˇ ميئن ايسه. همچنين چندته ايضافي ميزبانؤنأن [[آمستردام]] ؤ [[سئۊل]]ˇ ميئن دأنه.<ref name="wikipedia">[Wikipedia. (2007, May 8). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 10:27, May 8, 2007, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=129105201]</ref>
ويکپيديا آوريل ما ۲۰۰۷ˇ أواخر يکته جي دهته برتر جيگه'ن دئنکسؤنˇ لحاظˇ جي [[ألئکسا]] ميئن بۊ گه نيصفˇ جي ويشترˇ اي آمار اينگليسي ويکيپديا شي بۊ.<ref>[http://www.alexa.com/data/details/traffic_details?url=http://www.wikipedia.org آمارAlexa.com]</ref>
 
==گيلکي ويکيپديا==
[[File:Wikipedia-logo-v2-glk.png|thumb|گيلکي ويکيپديا لؤگؤ]]
گيلکي ويکيپدياويکيپدياخۊ سالˇکارأ ۲۰۰۶۱۵۸۰ خۊديلمي، کارهکۊرچˇ سرايتهما (2006 Sep) سرأیته ؤ دۊته کارکيا ؤ ۸۰۰۰ته کارگير دأنه.<ref>https://glk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=raw</ref> ۲۰۰۷ اۊکتۊبر ما ۲۹؛ ۳۱۲ته وانويسˇ أمرأ رۊتبهٔ ۱۶۷ ويکيپديا زوؤنؤنˇ ميئن بۊ اۊ زمت خالي ۲۵۳ته ويکي دبۊ.<ref>https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=List_of_Wikipedias/Table&oldid=730128</ref>
۲۰۱۶ آگۊست ما ۳۱؛ ويکي گيلکي ۶۰۳۰ته وانويسˇ أمرأ رۊتبهٔ ۱۵۱ ويکي زوؤنؤنˇ ميئن دأنه.<ref>https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=List_of_Wikipedias/Table&oldid=15872373</ref>
 
۱٬۳۹۷

ویرایش