ديناميک وب ولگ: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{پأچ}} داىناميک وب ولگ (اينگيليسي مئن: Dynamic Web Page) ىته وب ولگ هيسه که توسط...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
{{پأچ}}
[[داىناميک وب ولگ]] ([[اينگيليسي]] مئن: Dynamic Web Page) ىته [[وب ولگ]] هيسه که توسط ىته [[کارگير]] ريلؤد (Reload) وکنه ؤ ولگˇ دل-درۊني دگردنه.
 
اگر ىته [[وبمۊج]] ىته وب ولگˇ دل-درۊني ره، همه ته درخواستؤنˇ ره خألي ىته ىکسان محتوا وگردأنه مثلا خۊدي ىته ساده سنده وگردأنه [[استاتيک وب ولگ]] ىا به اختصار استاتيک ولگ گۊنن. امما نأ، وبمۊج ىته ولگˇ دل-درۊني ره، هر درخواستˇ ره جۊرواجۊر محتوا وگردأنه مثلا خۊدي ىته [[دىتابىس]]ˇ مئن وأمۊجه ؤ نتاىجه وگردأنه [[داىناميک وب ولگ]] ىا به اختصار داىناميک ولگ گۊنن.<ref>شبکه های کامپیوتری؛ نويسنده: اندرۊس بام و دىويد ودرال؛ مترجم: دکتر ملکيان ومهندس زارع پۊر؛ جلد۲؛ انتشارات نص؛ چاپ پنجم؛ فصل لايه کاربردي</ref>
۴۳۴

ویرایش