مؤسکؤ: نۊسخه'نˇ تؤفير

۲٬۳۱۶ بایت حذف‌شده ،  ۴ سال پیش
جایگزینی صفحه با '{{حذف}}'
(جایگزینی صفحه با '{{حذف}}')
{{پأچحذف}}
{{بیسربس}}
 
مؤسکؤ پایتأخت و پوٚرجأمیٚیأت تأریٚن شأر روٚسیٚیه مئن یٚسسه. یٚ شأر جه موٚهئم تأریٚن سیٚیاسیٚ، یٚقتیٚصادیٚ، دیٚنیٚ، تارئخیٚ، پوٚلیٚ، آموٚجیٚ، شؤأمأن ٚمأراکئز روٚسیٚیه فئدراسیٚیؤن و ؤروٚپپا حیٚساب بوٚنه و یانزه میٚلیوٚن و پانصأدؤ سه هیٚزار نأفأر آدأم دأنه. یٚ شأر مؤسکؤ روٚخؤنه وأرجه نأی. کئرئملیٚن ٚکاخ، دئباریٚ قأله، سأنت باسیٚل ٚکئلیٚسا یٚ شأر ٚ مئن نأی.
 
روٚسیٚیه رأییٚس جوٚموٚر یٚ شأر ٚمئن زیٚندئگیٚ کوٚنه و کئشوأر ٚکابیٚن ؤیه موٚستأقأر یٚسسه. یٚ شأر شؤرأویٚ دؤران ٚمئن نیٚ أ کئشوأر ٚپایتأخت بوٚ.
[[پرونده:Покровский бульвар (Pokrovsky Boulevard) Москва 02.JPG|بندانگشتی|چپ|238px|یٚته تاتاییٚ [[پاکرؤفسکیٚ بوٚلوار]] مأرکأزیٚ بأخش مؤسکؤ مئن نأی. یٚران ٚسئفارأت مؤسکؤ مئن پاکرؤفسکیٚ بوٚلوار مئن نأی.]]
 
 
==یٚمکانات==
4 نه جأهانیٚ فروٚدگا، 9 راه‌آهأن ٚ یٚستگا ، و مؤسکؤ مئترؤ کی یئته جه ژأرف تأریٚن سوٚلاخؤن ٚدوٚنیا یٚسسه هأمه یٚ شأر ٚمئن نأی. مؤسکؤ مئترؤ 185 یٚستگا أمرأ پأسیٚن جه تؤکیٚیؤ مئترؤ ویٚشتأریٚن موٚسافره، مئترؤ أمرأ جابه‌جا کوٚنه.
یٚ شأر ٚوأرزئشیٚ یٚمکانات زیٚیاد یٚسسه و یٚته جأهانیٚ شؤأمأن ٚموٚجتأمأ دأنه کی وٚن ٚنؤم "مؤسکؤ مئترؤ" یٚسسه کی هیٚن یٚته جه پیٚله تأریٚن شئرکأتؤن واگوٚن چاکوٚن دوٚنیا مئن یٚسسه.
 
[[پرونده:Moscow Metro, Kievskaya station.jpg|238px|چپ|بندانگشتی|مئترؤ ایستگاه مؤسکؤ مئن.]]
==نؤم مأنیٚ==
مؤسکؤ نؤم، مؤسکؤ روٚخؤن ٚجیٚ بیٚگیٚفته بؤبؤسته.
==خاخؤر خؤنده شأرؤن==
[[رشت|رئشت]]
۱٬۳۲۰

ویرایش