خؤنه: نۊسخه'نˇ تؤفير

۱٬۰۸۹ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
اولي چي که خؤنه ان ٚ مئن در نظر گيته بۊنه اينه که معمار اۊ کسؤني واسي که خأنن خؤنه مئن زيندگي بۊکۊنن چندته اۊتاق در نظر گينه. اۊ چي که الؤن اۊنه "طراحي داخلي" دۊخؤنن الؤن ىکته پۊر طرفدار دانشگایي رشته ایسه که خؤنه ديرینىه در نظر گينه. اگر بخأىم طراحي داخلي پىه بگيريم فنگشۊيىه رسنيم که ىکته چيني روش ايسه که خؤنه ا به چن قسم تقسيم کؤنه ؤ آب، باد، وارؤن ؤ ديگر طبيعي پارامترؤن ٚ امره در نظر گينه که ىکته خؤنه مئن کؤره عشق ٚ جا، کؤره استراحت ٚ جا، کؤره قۊدرت ٚ جا ؤ ديگر چيزؤن ایتؤ چيؤن ٚ مۊرسؤن تينه ببي. فنگشۊيي گۊنه که هرجايي خؤنه مئن تینه آدمي حال ٚ سر اثر بدأري؛ هرچن که علم اونه قبۊل ندأنه.
 
=== بخشؤن ===
 
ويشتر خؤنه ان چندته پيله اۊتاق دأنن که چندته تخصصي توابع دأنن ؤ چندته کوچتاى اۊتاق که تينن ديگر دلاىل ٚ واسي چاکۊده بۊبؤبن. اۊشؤن تينن شامل زندگي/خۊردن ٚ جا، خۊتن ٚ جا ىا شۊردن ؤ دميشتن ٚ جا ببن. بعضي خؤنه ان گرم ٚ اؤ، سرپۊشيده اسطلخ، سرپۊشيده بسکتبال ٚ زمين ؤ ديگر چيؤن دأنن. سنتي کيشاورزي جوامع ٚ مئن اهلی حىوانؤن ٚ جا، کرک ؤ گئو مورسؤن تينه آدمؤن ٚ خؤنه امره مشترک ببي. معمۊلي خؤنه ان ٚ مئن، معمولن خۊتنه اۊتاق، حمام، آشپزخؤنه ؤ ىکته نشيمن اۊتاق هنأ. قدیمه آمريکايي خؤنه ان چارضلعي بؤن که ىکته سردي دأشت که خؤنه وسط هنأبۊ ؤ چارته اۊتاق اون ٚ دؤر گۊدن. چيزي که الؤن اۊنه اضافه ببؤ ىکته گاراژ ايسه.
 
 
۳٬۷۰۸

ویرایش