مؤسکؤ: نۊسخه'نˇ تؤفير

۲۹ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
(صفحه‌ای تازه حاوی «مؤسکؤ پایتأخت و پوٚرجأمیٚیأت تأریٚن شأر روٚسیٚیه مئن یٚسسه. یٚ شأر جه موٚهئم...» ایجاد کرد)
 
{{پأچ}}
{{بیسربس}}
 
مؤسکؤ پایتأخت و پوٚرجأمیٚیأت تأریٚن شأر روٚسیٚیه مئن یٚسسه. یٚ شأر جه موٚهئم تأریٚن سیٚیاسیٚ، یٚقتیٚصادیٚ، دیٚنیٚ، تارئخیٚ، پوٚلیٚ، آموٚجیٚ، شؤأمأن ٚمأراکئز روٚسیٚیه فئدراسیٚیؤن و ؤروٚپپا حیٚساب بوٚنه و یانزه میٚلیوٚن و پانصأدؤ سه هیٚزار نأفأر آدأم دأنه. یٚ شأر مؤسکؤ روٚخؤنه وأرجه نأی. کئرئملیٚن ٚکاخ، دئباریٚ قأله، سأنت باسیٚل ٚکئلیٚسا یٚ شأر ٚ مئن نأی.
 
۵٬۵۸۸

ویرایش