محمد شمس لنگرودی: نۊسخه'نˇ تؤفير

بدون خلاصۀ ویرایش
 
== زیندگینامه ==
سال ۱۳۲۹ هجری شمسی در محله آسيد عبدالله[[لنگرود]] مئن در خانواده اي مذهبي به دونیا بومو و شعر گوتن دهه پنجاه جا شورو بوگوده. اون شعر دفتر "رفتار تشنگی" سال 1355 مونتشر ببوسته، اما خودش بعد اینتشار مجموان "خاکستر و بانو" و "جشن ناپيدا" دهه شصت وسطان مئن معروفا بو.شمسِ پير يته روحاني معروف وامام جمعه ي لنگرود بو.
محمد شمس لنگرودی دانشگا مئن تاريخ هونر درس دهه. "پنجاه و سه ترانه عاشقانه" مجموع شعران پنجاه و سه سالگی اونه.
 
۱

ویرایش