حسین آمنین: نۊسخه'نˇ تؤفير

صفحه‌ای جدید با 'حسین آمنین ، ئیته جی سنتور نوازان و آهنگ سازان ئیسه که رادیو رشت مئن جه او اول ...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید با 'حسین آمنین ، ئیته جی سنتور نوازان و آهنگ سازان ئیسه که رادیو رشت مئن جه او اول ...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۱۳٬۵۷۲

ویرایش