سياکل: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|کلسیا عرض جوغرافیایی به درجه=
|کلسیا عرض جوغرافیایی به دقیقه=
|پیش‌شوماره=0142142
|اینترنتی سایت=
|شهرؤن= [[دیلمان]]، مرکزی
۵

ویرایش